Hur du skriver ut omsorgsuppdrag

När du har tidsplanerat era uppdrag inom omsorgen så finns det en smart utskriftsfunktion som gör att era utförare på fältet inte måste ha en telefon med Copyl för veta vad som ska utföras hos kunden. Den här funktionen är också en bra backup att använda även om man använder Copyl i telefonen ute på fältet.

Gör så här för att skriva ut ett uppdrag

I en valfri kalender, tex den på startsidan, hemtjänstgruppens egna sida eller från resursschemat, klickar du på den planering du vill skriva ut och väljer sedan knappen Skriv ut.

Klicka på ett planerat uppdrag i din kalender.
I planeringsrutan hittar du knappen Skriv ut längst ned.

Nu kommer alla uppgifter kring kund/brukare, adress, tidpunkt, hur lång tid uppdraget förväntas ta och alla andra viktiga egenskaper som finns i kundbilden, tex bussnr, information om husdjur etc.

Med på utskriften finns en QR kod som utföraren kan använda för att öppna uppdraget i mobiltelefonen.

För att använda QR koden riktar du kamera-appen i din mobil mot koden. Om du tidigare har använt en webbläsare på mobilen och loggat in i Copyl kommer du direkt till uppdraget och kan starta, stoppa och kommentera det i telefonen.

Gör så här för att skriva ut alla uppdrag inom en tidsperiod

(1) Gå till Resursplaneringsschemat.

(2) Välj rätt hemtjänstgrupp om du har flera genom att klicka på det blåa namnet

(3) Klicka på Skriv ut i verktygsfältet

Filtrera utskriften för en utförare

Du kan också filtrera utskrifterna så att du bara skriver ut uppdrag för en person under en tidsperiod. Välj användare under Vem i bilden ovan.

Du kan bara skriva ut en gång per utskriftjobb

När du skapar ett utskriftsjobb så går det bara att komma åt det en gång, av säkerhetsskäl. Du kan självklart skriva ut samma uppdrag hur många gånger som helst men måste då gå igenom proceduren ovan. Detta för att andra inte ska komma åt dina utskriftsjobb.

Var rädd om utskrifterna!

Tänk på att planeringsutskrifterna inte får komma bort. De innehåller personuppgifter på era kunder som inte får spridas. Skapa gärna en rutin hur ni gör med gamla utskrifter så är ni säker på att inget papper har lämnat företaget.

Alternativt använder ni bara Copyl Resursplanering för omsorgen på telefonerna eller surfplattor ute på fältet. Som utförare ser du din kalender med planerade omsorgsuppdrag och du kan klicka på ett uppdrag för att komma åt samma uppgifter som i pappersutskriften. Dessutom kommer du åt funktioner för att ”Starta uppdraget” och ”Avsluta uppdraget” samt kommentera uppdraget direkt i mobilen. På så sätt kan planeringsansvarige veta att hur lång tid uppdraget tog och också se vilka uppdrag som inte blivit utförda men planerade.