Lägg till personer som ska signera avtalet

Lägg till elektroniska signaturer till ett avtal

Det är enkelt att lägga till en elektronisk signatur till ett avtal i Copyls Avtalshantering. Alla parter sparar tid och avtalets publika sida går alltid att komma åt för alla parter i avtalet.

Fördelarna med digital signatur

Istället för att skapa dokument som ska skapas, skrivas ut, signeras och skickas med post eller e-post fram och tillbaka så sparar alla parter oerhört mycket tid med elektroniska signaturer.

Måste man använda BankId för signering?

Nej. Den digitala signaturen är giltig som bevis när du skickat en signaturbegäran med tex sms och e-post. I Copyl kan du välja vilken signeringsmetod du vill använda och alla händelser loggas i avtalet.

Det är viktigt är att handligarna märks med signaturen och att det inte går att förändra avtalets innehåll efter signeringen. Copyl hanterar det åt dig.

Begär elektronisk signatur till ett avtal

Gör så här: Öppna avtalet i Copyl. Om du inte har Avancerad vy klickar du på den knappen längst ned i formuläret för att visa fler funktioner. Klicka sedan på Lägg till bredvid Elektronisk Signatur.

Sök upp kontakten från Kontaktregistret i listan och välj Lägg till. Gör likadant för alla avtalsparter.

När du lagt till parterna i avtalet ser du ett ”?” före deras e-postadress. Det betyder att de inte har blivit inbjuden att signera avtalet än. Klicka på Skicka signaturförfrågningar för att bjuda in dem till signering. Om du lagt till fel person kan du klicka på ”X” för att ta bort den från listan.
Du får en fråga innan e-post skickas iväg. Som du ser så skickas då också en påminnelse till de som redan fått en signerings-inbjudan.

Alla parter får ett mejl med unik länk i. Mejlet språkanpassas efter mottagarens inställningar, i exemplet nedan är mejl och gränssnitt på engelska.

Klicka på länken för att påbörja signeringen.
När du signerar ett avtal har du tillgång till allt avtalsinnehåll som dokument och kommentarer. Kommentarsfältet är öppet även efter signeringen.
När du har signerat avtalet lyser rubriken grön.

Att signera dokument utan att registrera ett avtal

Visste du att du kan begära signering av ett dokument i Copyls virtuella datarum? Klicka på filen och välj Signatur, bjud in parterna och de får ett meddelande som de klickar på. När alla parter godkänt innehållet är det signerat.

Klicka på Ny signaturförfrågan i ett dokument i det virtuella datarummet i Copyl för att få ett dokument signerat.

Lämna en kommentar